Konglungveien, Asker

Langs Konglungveien i Asker har Ansnes Elektro lagt opp ca. 3 km veibelysning i samarbeid med Asker kommune. Det er satt opp koblingsskap og mastene som er brukt er spesialbestilt i en egen farge. Hele veiprosjektet med fortau, gang- og sykkelvei samt rehabilitering av VA-anlegget ble foretatt av Ansnes Grunnarbeider.