Utvalgte prosjekter

Konglungveien, Asker - Ansnes Elektro
Konglungveien, Asker

Langs Konglungveien i Asker har Ansnes Elektro lagt opp ca. 3 km veibelysning i samarbeid med Asker kommune. Det er satt opp koblingsskap og mastene som er brukt er spesialbestilt i en egen farge. Hele veiprosjektet med fortau, gang- og sykkelvei samt rehabilitering av VA-anlegget ble foretatt av Ansnes Grunnarbeider.

Interiørbelysning

Ansnes Elektro har omfattende erfaring med å planlegge og legge opp belysning i private hjem og på kontorer, i visningsrom og butikklokaler. Vi skiller oss ut fra en ”vanlig” elektriker, ved at vi også kan gi råd om valg av belysning, og har stått for utvelgelse og montering av belysningsløsninger i noen av Norges mest […]

Hjemmekino i enebolig i Asker
Lyd og bilde, hjemmekinoanlegg

Ansnes Elektro har lagt opp og montert en rekke omfattende AV-løsninger, og har spesialkompetanse når det gjelder lyd og bilde. Vi har stått bak avanserte hjemmekinoanlegg, og prosjektert og lagt opp topp moderne lyd og bildeløsninger i møterom og visningsrom. Flere ganger har vi hatt ansvaret for løsninger som har vært de første i sitt […]