Velkommen til Ansnes Elektro

Elektriker i arbeid med gammelt sikringsskap

Vi er en moderne elektroentreprenør som leverer alle typer elektroinstallasjoner til alle typer bygg i Asker, Røyken, Bærum og Oslo Vest.

Ansnes Elektro – Litt bedre!

Utvalgte prosjekterSe alle

 

Langs Konglungveien i Asker har Ansnes Elektro lagt opp ca. 3 km veibelysning i samarbeid med Asker kommune. Det er satt opp koblingsskap og mastene som er brukt er spesialbestilt i en egen farge. Hele veiprosjektet med fortau, gang- og sykkelvei samt rehabilitering av VA-anlegget ble foretatt av Ansnes Grunnarbeider.

 

Ansnes Elektro har omfattende erfaring med å planlegge og legge opp belysning i private hjem og på kontorer, i visningsrom og butikklokaler. Vi skiller oss ut fra en ”vanlig” elektriker, ved at vi også kan gi råd om valg av belysning, og har stått for utvelgelse og montering av belysningsløsninger i noen av Norges mest […]